Showing all 7 results

Kinh Tế - Hiệu Qủa - Bền Bỉ

299,900,000 VNĐ

Khám phá xe
Người Bạn Đường Lý Tưởng

324,500,000 VND

349,160,000 VND (Thùng Mui Bạc tiêu chuẩn)

354,326,000 VND (Thùng Kín tiêu chuẩn)

360,500,000 VND (Thùng kín Composite)

 

Khám phá xe
Xe tải hàng nhẹ hàng đầu

256,900,000 VND

283,500,000 VND (Thùng Mui Bạc)

285,000,000 VND (Thùng Kín)

299,000,000 VND (Thùng Ben)

Khám phá xe
Phong cách mới - kiểu dáng mới

534.900.000 VNĐ

Khám phá xe
Phong cách hơn - Thoải mái hơn

538,000,000 VND (Hybrid MT)

608,000,000 VND (Hybrid AT)

678,000,000 VND (Sport Limited)

Khám phá xe
Nâng tầm phong cách

559,900,000 VND (GLX)

 

Khám phá xe

Sẵn sàng cho khởi đầu mới

599.900.000 VNĐ (Bản tiêu chuẩn)

609.900.000 VNĐ (Bản ghế da)

639.900.000 VNĐ (Bản Sport Limited)

 

Khám phá xe