Showing all 7 results

Kinh Tế - Hiệu Qủa - Bền Bỉ

293,300,000 VNĐ

Khám phá xe
Người Bạn Đường Lý Tưởng

318,600,000 VND

336,500,000 VND (Thùng Mui Bạc tiêu chuẩn)

340,000,000 VND (Thùng Kín tiêu chuẩn)

344,000,000 VND (Thùng kín Composite)

 

Khám phá xe
Xe tải hàng nhẹ hàng đầu

249,300,000 VND

270,800,000 VND (Thùng Mui Bạc)

274,300,000 VND (Thùng Kín)

297,800,000 VND (Thùng Ben)

Khám phá xe
Phong cách mới - kiểu dáng mới

534.900.000 VNĐ

Khám phá xe
Phong cách hơn - Thoải mái hơn

499,900,000 VND (Limited GL)

568,900,000 VND (Sport)

Khám phá xe
Nâng tầm phong cách

559,900,000 VND (GLX)

 

Khám phá xe

Sẵn sàng cho khởi đầu mới

599.900.000 VNĐ (Bản tiêu chuẩn)

609.900.000 VNĐ (Bản ghế da)

639.900.000 VNĐ (Bản Sport Limited)

 

Khám phá xe